Camí de l’Ebre

Aquest és un altre ramal del camí de Sant Jaume. Al llarg de segles d’història, el cabalós riu Ebre ha estat sempre una important via de penetració terra endins. Utilitzat tant per les diferents societats que han poblat aquest territori com pels nouvinguts, l’Ebre ha estat de gran importància per a activitats mercantils i per al transport de persones. Com afirmava el geògraf Marc Aureli Vila, la realitat fluvial i els camins que els homes han anat traçant per terra forçosament havien de relacionar-se. Tortosa va esdevenir, ja des d’època ibera, un punt de rellevància com a cruïlla de grans vies de circulació. Posteriorment, l’Imperi romà va consolidar aquests corredors, com la Via Augusta o la circulació fluvial
de l’Ebre, com a portes d’accés a l’interior de la Península. Així, Tortosa va esdevenir una de les ciutats més rellevants de Catalunya després de la dominació àrab i la posterior consolidació dels regnes cristians al llarg de la vall de l’Ebre. Va ser a partir d’aquest moment que es detecten els
primers moviments de pelegrins vers Sant Jaume.

El paper de Tortosa com a port fluvial de rellevància dins la Mediterrània occidental va convertir la ciutat en lloc d’inici del viatge per a nombrosos pelegrins que s’encaminaven cap a les restes de l’apòstol provinents d’arreu de la Mediterrània. El conegut portal del Romeu de Tortosa és segurament una de les principal evidències. Tot i que amb la denominació de romeu es coneixia tots el pelegrins, també els que anaven a Terra Santa o a Roma, la figura de sant Jaume esculpida dins el portal del Romeu no deixa dubte del pas de pelegrins per Tortosa cap a Compostel·la.

 

Podeu trobar molta informació relacionada amb el Camí de Sant Jaume de l’Ebre a aquest enllaç. http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_63482105_1.pdf

 

Delta de l’Ebre – Tortosa

 

Delta de l’Ebre – Tortosa

Aquesta podria ser una etapa cero perquè el camí que ara s’ha oficialtzat neix a la ciutat de Tortosa